SUNDHEDSBEVIS FOR SØFARENDE OG FISKERE OG SYNS- OG HØREPRØVEATTEST FOR FRITIDSSEJLERE

Som autoriseret søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen laver jeg  ”Sundhedsbevis for søfarende og fiskere” (blå bog) og ”Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere”.

Alle skal medbringe billedlegitimation, fx. kørekort, pas eller søfartsbog.

Hvis man skal have lavet Sundhedsbevis for søfarende og fiskere  skal man aflevere en urinprøve. Kan medbringes eller laves her i klinikken.

Betaling modtages i kontanter eller som mobilepay  (ikke betalingskort).

”Sundhedsbevis for søfarende og fiskere” koster kr. 895,00 (716 + moms 179)

”Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere” koster kr. 500,00  (400 + moms 100)

Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelsen af studerende på søfartsskoler, fiskeriskoler og skoleskibe, hvor der stilles krav om at man skal have et sundhedsbevis ved optagelsen på den maritime uddannelse. Bevis på optagelse skal medbringes.

Søfarende og fiskere kan normalt få beløbet refunderet af  arbejdsgiver mod forevisning af kvittering. Det gælder også for studerende, der har indgået en uddannelsesaftale med et rederi.

Har man ikke en arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor lægeundersøgelsen finder sted, kan den første arbejdsgiver, hvor man bliver ansat, normalt refundere beløbet, hvis den originale kvittering fra søfartslægen forevises.